Методичні рекомендації до заповнення розділів. 1. Вибрати розділ «Інвестиційний план».

123456

1. Вибрати розділ «Інвестиційний план».

2. Натиснути «Календарний план» (рис. 15).

3. Натиснути на панелі інструментів «Додати етап».

4. У вікні, що з’явилось, ввести усі запропоновані дані (деякі за влас­ними бажанням).

5. Аналогічно ввести усі етапи, передбачені проектом.

6. Відкрити модуль «Список активів».

Рис. 15. Модуль «Календарний план»

7.

Якщо при складанні календарного плану якийсь із етапів був ак­тивом, то в даній вкладці його можна редагувати за власним ба­жанням, для цього треба натиснути «редагування» (рис. 16).

Рис. 16. Модуль «Список активів»

8. Натиснути .

9. Відкрити модуль «Ресурси» (рис. 17).

10. Натиснути правою кнопкою миші у вікні ресурсів.

11. Натиснути «Додати».

12. Виконати команду «Редагування/Додати» основного меню про­гра­ми (тільки якщо діалог «Редагування ресурсів» був відкри­тий натиском кнопки «Ресурси» розділу «Інвестиційний план»).


Рис. 17. Модуль «Ресурси»

13. В єдиному полі діалогу слід ввести назву ресурсу та натиснути .

14. Після попередніх дій можна починати вводити значення пара­мет­рів нового ресурсу у нижній частині діалогу «Редагування ресурсів».

РОЗДІЛ «ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН»

Мета: навчитися створювати бізнес-проекти в системі «PROJECT EXPERT», працювати з розділом «Операційний план».

План основної діяльності, який передбачений проектом, опирається на прогноз об’єму збуту продукції чи послуг, який, у свою чергу, базу­ється на результатах дослідження ринку. Для правильного опису вит­рат необхідні дані про технологію виробництва: потреба у матеріалах, нормування праці, ціна ресурсів, що використовуються у виробництві, а також прогноз цінових тенденцій на ці ресурси.

Кінцеві дані про збут виробленої продукції та про їх витрати, які можуть бути віднесені до періоду виробничої діяльності підприєм­ст­ва, вводяться в розділ «Операційний план».

Розділ складається з п’яти модулів:

1. План збуту.

2. План виробництва.

3. Матеріали та комплектуючі.

4. План по персоналу.

5. Загальні витрати (рис. 18).

Рис. 18. Розділ «Операційний план»

План збуту. У модулі вводяться дані про об’єми та умови продажу товарів чи послуг, також у цьому модулі можуть встановлюватись тен­денції змінення цін та особливі умови оподаткування. У тих випад­ках, коли стратегія збуту передбачає різноманітні умови продажу про­дукції, слід оформити набір варіантів продажу, кожен з яких у подаль­шо­му може бути більш детально описаний.

План виробництва. Даний модуль призначений для опису вироб­ни­чої програми підприємства. Також тут вводиться інформація про прямі витрати виробничого періоду проекту та формується графік ви­роб­ництва.Матеріали та комплектуючі. У модулі можна детально описати умови придбання всіх компонентів, що використовуються у вироб­ництві.

План по персоналу. Модуль «План по персоналу» призначений для опису загальних (постійних) витрат на заробітну плату робітників під­приємства.

Загальні витрати. Даний модуль призначений для внесення пос­тій­них витрат. До загальних витрат відносяться, наприклад, витрати на комунальне обслуговування, оренду приміщення та устаткування, ремонтні роботи, транспорт, рекламу і т. п.


9307221105290257.html
9307245849197941.html
    PR.RU™