А) віра у всесильність людського пізнання та його необмежені можливості

б) віра в Одкровення як критерій істинності суджень

в) віра у соціальну адаптацію людини

г) сумнів у можливості достовірного пізнання

22. Гносеологічний скептицизм – це:

А) сумнів у можливості достовірного пізнання

б) усвідомлення людиною своєї свободи

в) мрія про досконалу сталу істину

г) різновид єретичного світогляду

23. Виберіть правильну відповідь:

а) Гносеологічний скептицизм заперечує можливості пізнання

Б) Гносеологічний скептицизм виражає сумнів у можливості пізнання дійсності

в) Гносеологічний скептицизм визнає відносність людських знань

г) Гносеологічний скептицизм визнає необмеженість можливостей людського пізнання

24. Яку гносеологічну концепцію розробив Р. Декарт?

а) сенсуалізм; б) ідеалізм; в) раціоналізм; г) емпіризм; д) скептицизм.

25. Раціоналізм – це гносеологічна позиція, що

а) перебільшує роль розуму та дедуктивних виведень;

б) наголошує на вирішальній ролі досвіду у пізнанні;

в) недооцінює роль розуму у пізнання;

г) перебільшує роль відчуттів у пізнанні.

26. Які здібності суб’єкта виділив Р. Декарт?

А. Чуттєвість, розсудок, містична інтуїція.

В. Вроджені ідеї, логічне мислення, інтелектуальна інтуїція.

С. Чуттєвість, образне мислення, естетична інтуїція.

27. Хто з нижче названих філософів увів поняття “інтелектуальна інтуїція”?

A. Фройд. B. Спіноза. C. Ляйбніц. D. Декарт. Е. Берн.

28. Вроджені ідеї, за Р.Декартом:

а) це лише ембріони думок, які дуже невиразні і нечіткі

б) це здатність осягнути істину шляхом її прямого “бачення”

В) це чіткі поняття, якими оперує розум

29. Інтелектуальна інтуїція, за Р.Декартом:

а) це здатність аналізувати та критично оцінювати власні дії

б) це здатність осягнути істину шляхом її прямого “бачення”

в) це здатність формулювати поняття й судження, робити висновки

30. Виберіть принципи гносеології Рене Декарта:

А) У всьому слід сумніватися

Б) Я мислю, отже існую

в) У всьому дотримуйся міри

г) Пізнай самого себе

д) У всьому слід керуватися розумом

е) Я оцінюю, отже існую

31. Кому належить вираз: “Я мислю, отже існую”?

а) Локу ; б) Спінозі; в) Декарту; г) Берклі.

32. Який вислів є ключовим для гносеологічної позиції Р. Декарта?

а) Волію, отже існую; б) Мислю, отже існую; в) Оцінюю, отже мислю.

33. Принцип сумніву у гносеології Р. Декарта

а) Спрямований на вироблення неупередженого ставлення до світу

Б) Спрямований на пошук інтуїтивно-очевидного й безсумнівного знання

в) Спрямований на переосмислення наукових здобутків свого часу

34. В основу адекватного пізнання світу Р. Декарт покладає:


9303895734081258.html
9303966045429828.html
    PR.RU™