Зразок оформлення

ЗАЯВКА

на участь в роботі «круглого столу»

«Кримінально-правові та адміністративні засади підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадського порядку та моральності підрозділами

ОВС України»

(м. Харків, 21 листопада 2014 року)

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________

Науковий ступінь та вчене звання __________________

Посада та місце роботи (повна назва організації) _____

Місце навчання (вказати навчальний заклад, факультет, курс, навчальну групу):_________________

Тема доповіді ___________________________________

Необхідність використання мультимедійної техніки __

Контактні телефони _____________________________

Е-mail _________________________________________

Планую особистий приїзд_________________________

Потребую бронювання номеру в готелі _____________

Зразок оформлення

тез доповіді:

Іванов Антон Володимирович,

курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:Петров Іван Іванович, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Однією із основних проблем правової політики Української держави є захист людини та забезпечення її прав та свобод.…[1, с. 13].

Згідно з ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу України кримінальне законодавство має своїм завданням правове забезпечення охорони громадського порядку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Побегайло Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. Уголовно-правовое и криминологическое исследование / Э.Ф. Побегайло; Под ред.: Труфанов В.В. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1965. - 206 c.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

«КРУГЛИЙ СТІЛ»

«Кримінально-правові та адміністративні засади підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадського порядку

та моральності підрозділами ОВС України»


9301809510348858.html
9301860481376389.html
    PR.RU™